GoDaddy là nhà cung cấp dịch vụ đăng ký và quản lí tên miền lớn nhất thế giới. Bên cạnh các yếu tố về chất lượng, việc liên tục cung cấp các mã giảm giá GoDaddy coupon cũng là một điểm cộng lớn từ nhà cung