SmartLine™ là một dịch vụ mới được tung ra bởi nhà cung cấp GoDaddy . Đây là một ứng dụng giúp bạn nhận được 1 số điện thoại thứ 2 giúp bảo mật cho số điện thoại hiện nay của bạn. SmartLine có thể giúp bạn phân biệt rõ