Một lần nữa, rạng sáng nay, chương trình Happy Hour tại Name.com sẽ được dành cho tên miền .FUN, giá chỉ 1.99$ mà thôi. Rất dễ dàng và giá chỉ 1.99$ mà thôi. Name.com là một trong những nhà cung cấp có nhiều chương trình khuyến mại tên miền giảm giá phong phú nhất. Trừ