Một lần nữa, chương trình Happy Hour tại Name.com sẽ được dành cho tên miền .CLUB, giá chỉ 0.99$ mà thôi. Name.com là một trong những nhà cung cấp có nhiều chương trình khuyến mại tên miền phong phú nhất. Trừ những sự kiện bất chợt, hàng tuần còn có Domain Happy Hour giúp