Kyna là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia lĩnh vực giáo dục trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, Kyna mong muốn xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức, nơi ai cũng có thể học cùng chuyên gia, trường đào