Dịch vụ ẩn thông tin chủ sở hữu domain rất quan trọng với các webmaster. Ở nhà cung cấp nào cũng sẽ có dịch vụ này, Namecheap tên là WhoisGuard, còn GoDaddy thì là Private Domain Registration hoặc Domain Privacy. Trong khi nhiều nhà cung cấp tên miền miễn phí luôn tính