Bên cạnh nội dung tốt thì việc nâng cao chất lượng, tốc độ tải trang web là một việc không kém phần quan trọng của các websmater. Để giúp trang web của bạn tải nhanh hơn, bạn nên cài đặt các dịch vụ CDN (Mạng phân