1&1 là một nhà cung cấp tên miền, hosting, server, dịch vụ marketing online, … lớn trên thế giới. họ được người dùng và tổ chức trên thế giới đánh giá khá tốt về dịch vụ của họ. Và thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mãi